TIB - Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i SverigeSveriges Byggindustrier

Telefon

040-41 60 10

MAIl

info@lommatak.se
Lomma Tak AB / Om oss / Samarbetspartners

Samarbetspartners

Vi samarbetar med andra experter för att vi vill vara bäst på det vi gör och kunna erbjuda våra kunder högsta kvalité och service. Bland våra samarbetspartners finns:

Icopal

Icopal är Europas största tillverkare av tätskikt. Över 100 miljoner kvadratmeter per år produceras i Europa och USA. Det har skapat utrymme för unika forsknings- och utvecklingsresurser. För oss är det viktigt att du som skall lägga nytt tak, eller renovera ditt gamla, kan känna trygghet och veta att du får material, utförande och garantier som du kan lita på. Arbetet utföres i nära samarbete med våra auktoriserade takentreprenörer.


TiB

TiB är en branschorganisation för företag verksamma inom tak och tätskiktsbranschen. TiB är organisatoriskt oberoende till fabrikanter, leverantörer och beställare och verkar för att stödja branschens utveckling. Lomma Tak innehar en TiB-auktorisation, vilket innebär att vi har uppfyllt existerande kriterier kring kompetensutveckling, kvalitetsarbete, myndighetskrav och seriöst företagande.

Paroc

Paroc har funnits sedan 1930-talet och är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Deras verksamhet präglas av högt kvalitets- och miljötänkande.


Tätskiktsgarantier i Norden AB

Lomma Tak samarbetar med Tätskiktsgarantier i Norden AB med syfte att öka tryggheten för våra kunder genom att ta ett långsiktigt ansvar för utförda arbeten. Läs mer om vår 10+5 års garanti under rubriken Kundtrygghet.


SFS intec AB

SFS Intec AB är ett helägt dotterbolag till SFS Intec Holding AG, Schweiz. Företaget levererar bland annat kompletta system för infästningar av tätskikt.