TIB - Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i SverigeSveriges Byggindustrier

Telefon

040-41 60 10

MAIl

info@lommatak.se
Lomma Tak AB / Om oss

Tak ligger oss varmt om hjärtat

För oss på Lomma Tak är takläggning och takunderhåll en fråga om yrkesstolthet, kompetens och hög personlig service. Vi är ett takteam du kan lita på, helt enkelt.

Lomma Tak AB i Lomma bildades 1979 och sedan dess har vi arbetat med takentreprenader i framför allt Skåne. Hos oss jobbar tolv takproffs som utför kompletta takentreprenader, stora som små, allt efter våra kunders specifika önskemål. Våra uppdragsgivare är villaägare, fastighetsägare, byggentreprenörer och offentlig förvaltning.


Våra tjänster och produkter

Tak är vår vardag, vare sig det gäller nyläggning och omläggning, tilläggsisolering, tätskiktsarbeten eller reparationer. Vi arbetar med papp och PVC tak och när det behövs erbjuder vi helhetslösningar i samarbete med plåtslagare. Vi tar också hand om takunderhåll och service, såsom årlig schemalagd översyn av ditt yttertak.

Icopal

Lomma Tak är en fristående entreprenör, men vi samarbetar med Icopal, en marknadsledande tillverkare av takprodukter och system.


Sponsring

Vi sponsrar GIF Nike, WWF:s arbete mot tjuvjakt och Star for Life – det är vårt sätt att bidra till en bättre värld.