TIB - Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i SverigeSveriges Byggindustrier

Telefon

040-41 60 10

MAIl

info@lommatak.se
Lomma Tak AB / Kundtrygghet

Kundtrygghet

det är viktigt att våra kunder och uppdragsgivare är nöjda och trygga med valet av Lomma Tak.

tätskiktsgaranti

Ett led i vår strävan att öka kundtryggheten är vårt samarbete med Tätskiktsgarantier i Norden. Genom detta samarbete tar vi ett långsiktigt ansvar och ger våra kunder en 15 års tätskiktsgaranti. Garantin omfattar bland annat material och följdskador och den är knuten till fastigheten oavsett ägare, vilket är en trygghet vid en eventuell försäljning.


heta arbeten certifikat

Våra takmontörer har Heta Arbeten-utbildning och certifikat. Heta Arbeten är arbetsmoment som utförs med metoder som kan orsaka brand, till exempel användningen av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor

kvalitet

Vi arbetar alltid efter att utföra våra arbeten med mycket hög kvalitet. Vi har utarbetat ett egenkontrollsystem för att dokumentera varje projekt och säkerställa att det utförts på rätt sätt. I vårt dagliga arbete använder vi Icopals handbok för takmontörer, och följer deras detaljerade rekommendationer för installationer.